Menu Close

Iš mokyklos istorijos

Mokykla įkurta 1934 metais uždarius Marijampolės mokytojų seminariją. Iš mišrios gimnazijos visos mergaitės buvo perkeltos į šios seminarijos patalpas. Gimnazija pavadinta mergaičių gimnazija. Ji užėmė abu rūmus, buvo apie 16 klasių ir veikė iki 1940 metų. Pirmuoju mokyklos direktoriumi nuo 1934 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas buvęs mokytojų seminarijos direktorius Feliksas Treigys, kuris mokyklai vadovavo iki 1940 metų. Tai buvo pažangus pedagogas, geras matematikas, rūpestingas, teisingas, autoritetingas direktorius.

1940 m., įvedus sovietų valdžią Lietuvoje, valstybinės berniukų ir mergaičių gimnazijos, taip pat vienuolių, Marijonų klasikinė bei žydų gimnazijos sujungtos į dvi mišrias. Darbą 2 gimnazija pradėjo pedagoginės mokyklos patalpose. Mokyklai vadovavo Juzė Kudirkaitė.

1941 metais, prasidėjus karui, mokykla perkelta į buvusią Marijonų gimnaziją. Siautėjo okupantai: neleido vadovėlių, vyko represijos. Okupacijos metais mokyklos vadovybė, mokytojai stengėsi palaikyti lietuvišką dvasią, todėl mokyklos direktorius Zigmas Masaitis buvo suimtas, išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą ir ten 1944 metų balandžio 18 dieną nukankintas.

1945 m. trūkstant vietos 2 gimnazija įsikuria Gedimino gatvėje esančios pradinės mokyklos patalpose: prieš pietus mokėsi pradinių klasių, po pietų – vyresnieji mokiniai. Mokslo metų pabaigoje mokykla sugrąžinama į 1 gimnazijos patalpas.

Po karo visos mokyklos, tarp jų ir 2 gimnazija, atrodė nepavydėtinai: langai išdaužyti, archyvai išmėtyti, bibliotekos išdraskytos. Viską reikėjo kurti iš naujo.

1949 m. gimnazijos buvo paverstos vidurinėmis mokyklomis. Taigi tapome 2 vidurine mokykla.

Pokario metais (1944-1950) mokykla naudojosi 1 gimnazijos patalpomis. Tuo metu mokyklai vadovavo direktoriai: A. Tiešis, A. Jurevičius, P. Lapinskas, J. Stankūnas.

1951 m. mokykla pradėjo dirbti buvusios Marijonų gimnazijos patalpose. Ji plėtėsi ir jau nesutalpino visų norinčiųjų.

Nuo 1957 m. į mokyklą atvyko naujas direktorius Vladas Baltrušaitis. Tada nuskambėjo džiugi žinia – statysime naują mokyklą Kapsuko (dabartinė Marijampolė) miesto centre! Mūsų mokyklos kertinis akmuo padėtas 1958 metais, o laukta Rugsėjo 1-oji naujoje mokykloje išaušo 1961 metais.

Išvykus direktoriui Vladui Baltrušaičiui į Kauną, 1968 metais direktoriumi paskiriamas Feliksas Petrauskas.

Nuo 1977 iki 2011 metų mokyklai vadovavo Danutė Šliužienė.

2002 m. 2 vidurinei mokyklai suteiktas Rimanto Stankevičiaus vardas.

2009 m., vykdant švietimo reformą, mūsų mokykla tampa pagrindine.

2012 m. mokyklai pradeda vadovauti Asta Skripkienė.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo progimnazija. 

Mūsų mokykloje dirba atsakingas pedagogų kolektyvas, kurį vienija bendri tikslai, bendradarbiavimas, abipusė pagarba, atvirumas, šventės.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą