Menu Close

Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

Informacija ir kiti dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. Užpildytą prašymo formą galite čia: https://svietimas.marijampole.lt/

Informacija ir kiti dokumentai

Įm. Kodas:        190452045

Adresas:           Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė

Pašto kodas:  LT-68299

Telefonas:    (8 610) 99615

Elektroninis paštas:    r.stankeviciaus@gmail.com

Interneto svetainė:       https://www.stankeviciaus.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinės vedėja Diana Basanavičienė

Tel. nr.: (8 610) 99615

El. paštas: r.stankeviciaus@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos direktorė Asta Skripkienė

Tel. nr.: (8 650) 82180

El. paštas: direktorius.stankeviciaus@gmail.com

Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje, pirmame aukšte, Vasario 16-osios g. 7 LT 68299 Marijampolė. Arba el. paštu: r.stankeviciaus@gmail.com

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą