Menu Close

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PREVENCINĖ PROGRAMA 2022–2023 M. M

 

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Vida Bačinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį, krizių valdymo sritį.

Komisijos sekretorė – Aurelija Kovzonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Komisijos nariai – Olivija Barzdaitienė, vyresnioji socialinė pedagogė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sritį ir lankomumo sritį;

Jurgita Brazauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 3c klasės mokytoja, koordinuoja pamokų lankomumo sritį;

Rūta Burbienė, logopedė, specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Jolanta Gudynienė, pradinių klasių mokytoja, 1b klasės mokytoja, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Vaida Gumauskienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, 7a klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį;

Rūta Makackienė, psichologė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį, krizių valdymo sritį;

Aušrinė Motūzienė, biologijos mokytoja metodininkė, 7d klasės auklėtoja, koordinuoja socialinio emocinio ugdymo sritį;

Rūta Stebuliauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyvių medžiagų  prevencijos sritį;

Irena Šverčiauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3a klasės mokytoja, koordinuoja lankomumo sritį;

Žydrūnė Zubrickienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 8c klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą