Menu Close

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PREVENCINĖ PROGRAMA 2023–2024 M. M.

 

 

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Vida Bačinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį, krizių valdymo sritį.

Komisijos sekretorė – Aurelija Kovzonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Komisijos nariai – Olivija Barzdaitienė, vyresnioji socialinė pedagogė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sritį ir lankomumo sritį;

Jurgita Brazauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 4c klasės mokytoja, koordinuoja pamokų lankomumo sritį;
Rūta Burbienė, vyresnioji logopedė, vyresnioji specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Jolanta Gudynienė, pradinių klasių mokytoja, 2b klasės mokytoja, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Vaida Gumauskienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, 8a klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį;

Rūta Makackienė, psichologė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį, krizių valdymo sritį;

Aušrinė Motūzienė, biologijos mokytoja metodininkė, 8d klasės auklėtoja, koordinuoja socialinio emocinio ugdymo sritį;

Rūta Stebuliauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį;

Gintarė Stundžienė, specialioji pedagogė, anglų kalbos mokytoja, 5a klasės auklėtoja, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Irena Šverčiauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4a klasės mokytoja, koordinuoja lankomumo sritį;
Žydrūnė Zubrickienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 5b klasės auklėtoja, koordinuoja lankomumo.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą