Menu Close

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Socialinio emocinio ugdymo prevencijos programa 2021-2022 m. m.

 

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Vida Bačinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pirmininko pavaduotoja – vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį;

komisijos sekretorė – Aurelija Kovzonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Komisijos nariai:

Rimgailė Alenskaitė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja, 7b klasės auklėtoja;

Olivija Barzdaitienė, vyresnioji socialinė pedagogė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sritį;

Jurgita Brazauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 2c klasės mokytoja;

Rūta Burbienė, logopedė, specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Vaida Gumauskienė, dorinio ugdymo (tikybos)  mokytoja, 6a klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį;

Evelina Martinkėnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Aušrinė Motūzienė, biologijos vyresnioji mokytoja, 6d klasės auklėtoja;

Reda Ramonienė, psichologė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sritį;

Irena Šverčiauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2a klasės mokytoja;

Žydrūnė Zubrickienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 7c klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį.

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą