Menu Close

Trumpai apie mus

Pailgintos darbo dienos grupę gali lankyti 1-4 klasių mokiniai. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą ir atsižvelgus į mokyklos numatytus priėmimo kriterijus, grupės darbo laikas 12.00 – 18.00 val.

 Grupėje dirbantis pedagogas organizuoja saugią mokinių priežiūrą po pamokų, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą. Grupės patalpose, mokykloje, lauke. Grupėje nuosekliai, planingai ir turiningai organizuojama veikla, atitinkanti mokinių amžių.
Pagal galimybes sudaromos sąlygos mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti. Teikiama pedagoginė pagalba mokiniams atliekant namų darbų užduotis. 

Užtikrinamas savalaikis mokinių nuvykimas į neformaliojo ugdymo užsiėmimus bei
išvykimas į namus.

Informuojami tėvai, globėjai apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą grupėje.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą