Menu Close

Kategorija: Parodykim, ką galim

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015-2018 metų programos 2015 m. projektas ,,Parodykim, ką galim” – Projekto ,,Parodykim, ką galim“ tikslas  – padėti ugdytis jauniems žmonėms socialines kompetencijas, kūrybiškumą, solidarumą, toleranciją, poreikį prasmingai praleisti laisvalaikį. Projekto tema – mokyklos talentai, demonstruojantys įvairius gebėjimus: vokalinės ir instrumentinės muzikos, šokio, literatūros, kūrybinių darbų. Mūsų mokykloje, kaip ir visoje Lietuvoje, yra daug jaunų, gabių ir kuriančių mokinių, tačiau dažnai tokie mokiniai nedrįsta parodyti tai ką jie sugeba, o jų kūrybą pamato tik artimiausi žmonės.

Projektas taip pat orientuotas į tolerancijos skatinimą ir įvairovės supratimą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo organizuojami mokinių susitikimai su įvairių pomėgių turinčiais žmonėmis – kūrėjais. 

Mokiniams buvo sudarytos sąlygos ne tik ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, bet ir atskleisti savo talentą, parodyti ką geba. Organizuoti renginiai prisidėjo prie socialiai naudingo jaunimo užimtumo, tolerancijos skatinimo, įvairovės supratimo ir bendruomeniškumo kūrimo. Tai projekto nauda mūsų mokyklos jaunimui. Mokyklai, kaip organizacijai, buvo naudingas bendradarbiavimo plėtojimas su asociacija ,,Atviras mikrofonas“ ir galimybė dar geriau pažinti savo bendruomenės narius – konkurso dalyvius.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą