Menu Close

Neformalusis švietimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Neformalusis švietimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

Informacija ir kiti dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Užsiėmimo mokytojui pateikti žodinį prašymą lankyti pasirinktą neformalųjį užsiėmimą.
  2. Pasirenkamieji neformaliojo ugdymo užsiėmimai:

https://www.stankeviciaus.lt/wp-content/uploads/2021/02/NVS_2021_IIpusm.pdf

Informacija ir kiti dokumentai

Įm. Kodas: 190452045

Adresas: Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė

Pašto kodas: LT-68299

Telefonas: (8 610) 99615

Elektroninis paštas: r.stankeviciaus@gmail.com

Interneto svetainė: https://www.stankeviciaus.lt/

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos direktorė Asta Skripkienė

Tel. nr.: (8 650) 82180

El. paštas: direktorius.stankeviciaus@gmail.com

Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą