Menu Close

Ugdymo turinio atnaujinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) vykdo bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą, kurio rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga, sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti, atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai, sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai,  adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

 

Informacija apie atnaujintas bendrąsias programas: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos?fbclid=IwAR2NeQMuVQiWNRK_7nBmk85EAFz0GN6VqSVNedpe5QVFCKpjNOGgQY9BgEs#:~:text=Rekomendacijos%20d%C4%97l%20atnaujint%C5%B3%20bendr%C5%B3j%C5%B3%20program%C5%B3%20pritaikymo%20speciali%C5%B3j%C5%B3%20ugdymosi%20poreiki%C5%B3%20turintiems%20mokiniams

Informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus Marijampolės savivaldybėje rasite čia: https://www.marijampole.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas/1751

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje: https://www.mokykla2030.lt/

 

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) diegimo planas Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

 

Įsakymas dėl Marijampolės Rimanto Stankevičiaus  progimnazijos pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimo diegimui veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimo grupės patvirtinimo

 

✅Patvirtintos BP: https: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

✅Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit

✅Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

✅Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit#slide=id.g1534777c6ba_0_8

 

Visos medžiagos, skirtos pasirengimui dirbti pagal atnaujintas programas, nuoroda: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintu-bendruju-programu-diegimas?fbclid=IwAR0iXh0bDzDc7RTxBwMWhTbzinintnYxM08HJ8QL_KQT-ulv9qiJPBJHvHA

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą