Menu Close

Vizija, misija

Progimnazijos vizija – moderni progimnazija, siekianti aukštų ugdymo rezultatų, kartu su visa bendruomene kurianti draugišką kultūrą.

 

 Progimnazijos misija – užtikrinti kokybišką ugdymą, grindžiamą bendražmogiškomis vertybėmis.

 

             Vertybės:

  • Atsakomybė: įgyvendiname išsikeltus tikslus žodžius pagrįsdami darbais, laikomės susitarimų, siekiame geriausių rezultatų.
  • Bendruomeniškumas: bendruomenėje kuriame šiltus ir pagarbius tarpusavio santykius, visi Progimnazijoje jaučiamės svarbūs, esame dėmesingi vieni kitiems.
  • Lyderystė: esame atviri kaitai ir naujovėms, dalijamės sukauptomis žiniomis bei įgyta patirtimi su kolegomis.
  • Pagarba: kiekvieną priimame tokį, koks jis yra,  mokame klausytis, kalbėti ir išgirsti vieni kitus, elgiamės su kitais taip, kaip norime, kad būtų elgiamasi su mumis.
  • Pilietiškumas: puoselėjame mokyklos tradicijas ir vidinę kultūrą, laikomės principo – koks esu aš, tokia ir mano progimnazija, ugdome pasididžiavimą savo kraštu ir progimnazija.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą