Menu Close

Viskas mūsų rankose

Naujų metų pradžioje visada malonu apžvelgti pasiektus rezultatus, pasidžiaugti laimėjimais, įvertinti, ką pavyko pasiekti rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Šiais mokslo metais iki  Kalėdų atostogų EKO aktyvistai dalyvavo įvairiuose aplinkosaugos renginiuose, olimpiadose.  Mūsų  progimnazija nuo 2020 m. prisijungusi prie Lietuvos EKO mokyklų tinklo. EKO mokyklos projekto tikslas – ugdyti brandžius, turinčius esminių ekologijos ir aplinkosaugos žinių ir vertybinių nuostatų mokinius, gebančius prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti siekiant aplinkos išsaugojimo.

Spalio mėnesio pabaigoje net 47 mūsų mokyklos 7-8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame aplinkosaugos egzamine, kuris skirtas Tarptautinei kovos su klimato kaita dienai paminėti. Egzaminą organizavo Žaliosios politikos institutas. Šis egzaminas-projektas jau tradicinis, skirtas pasitikrinti aplinkosaugines žinias bei įgyti naujų klimato kaitos, žiedinės ekonomikos, rūšiavimo, energetikos bei gyvosios gamtos temomis. Daugiausiai taškų mūsų progimnazijoje surinko I. Beniulis (8b kl. ), U. Butėnaitė (8a kl.), M. Katilius (8d kl. ) ir D. Mileris (8d kl. ).

VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija kasmet organizuoja nuotolinį aplinkosauginį seminarą-diskusiją „Elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymas, priėmimo vietos, šių atliekų atskiro surinkimo būtinybė, žalingas poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai“. Seminaras skirtas Tarptautinei elektronikos atliekų dienai paminėti- juk elektronikos atliekų srautas yra vienas sparčiausiai augančių visame pasaulyje, o kasmet jų perdirbama tik penktadalis. Šiais mokslo metais seminare dalyvavo 5a, 5c, 7a, 7c, 8c klasių mokiniai.

Labiausiai nudžiugino prieš pat žiemos šventes gauti Nacionalinės aplinkosaugos olimpiados „Viskas tavo rankose“  rezultatai. Ši olimpiada mūsų mokykloje jau tradicinė, ją organizuoja VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija. Olimpiadoje dalyvavo 23 7-8 klasių mokiniai.  Titą Kurtinaitį (7c kl.), Igną Beniulį (8b kl.), Vėtrą Gauryliūtę ir Austėją Norkeliūnaitę (8a kl.), Igną Pakrosnevičių (7b kl.)(Igno mokytoja R. Dijokienė) organizatoriai apdovanojo diplomais už puikias žinias apie atsakingą vartojimą.

Dėkoju savo mokiniams  už  atsakingą požiūrį į mus supančią aplinką, džiaugiuosi jų rezultatais. Kiekvienas mūsų būdami vartotojais esame atsakingi už savo poveikį gamtai, planetai, klimato kaitai.

Biologijos mokytoja A. Motūzienė

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą