Menu Close

Tolerancijos dienos minėjimas

Šįmet sukanka dvidešimt metų, kaip Lietuvoje pradėta minėti Tarptautinė Tolerancijos diena. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją.

Tolerancija – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Šis žodis kilo iš lotyniško žodžio ,,tolerantia“, reiškiančio kantrybę, ir pirmiausia buvo vartojamas kalbant apie religijos laisvę ir pakantumą kitiems.

Ugdyti vaikams toleranciją svarbu, nes tai skatina pagarbą kitoniškumui, padeda kurti draugiškus santykius su įvairiai mąstančiais žmonėmis ir skatina bendradarbiavimą įvairiose situacijose. Tai taip pat prisideda prie įvairiapusiško pasaulio suvokimo ir skatina gerbti žmogaus teises, padeda sukurti harmoningą aplinką, kurioje visi gali jaustis priimti ir suprasti. Tolerancija taip pat prisideda prie konfliktų mažinimo ir socialinio stabilumo.

Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos simboliu paskelbtas Tolerancijos žibintas. Rudenį yra mažiau šviesos, kurios reikia bet kuriai gyvai būtybei. Šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Pasaulyje vykstant kariniams konfliktams, svarbi tampa mintis, jog šviesa turi nugalėti tamsą. Todėl  Tolerancijos žibintas skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą, kuris turi įveikti blogį. Mokiniai su klasių auklėtojomis ir  dalykų mokytojomis diskutavo apie toleranciją, gamino ir piešė klasėse žibintus, kurie vėliau sužibo progimnazijos koridoriuje, skleisdami bendruomenės narių gerumą, šviesą, supratingumą ir pakantumą.

Ugdykime toleranciją žinojimu, atvirumu, bendravimu, minties, sąžinės ir įsitikinimų laisve, būkime tolerantiški vieni kitiems kiekvieną dieną. Pripažindami ir gerbdami vienas kitą, galime patirti kur kas daugiau naudos, nei konfliktuodami. Skleiskim žinią, kad nors visi esame skirtingi, bet esame ir galime būti DRAUGE.

Dėkojame mokytojams ir mokiniams už aktyvų dalyvavimą akcijoje.

Socialinė pedagogė Olivija Barzdaitienė

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą