Menu Close

ĮGYVENDINTAS PREVENCINIS PROJEKTAS „KARTU MES GALIM“

Progimnazijoje 2022 m. spalio – gruodžio mėn. buvo įgyvendinamas tęstinis prevencinis projektas „Kartu mes galim”, finansuojamas Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso lėšomis (projekto įgyvendinimui skirta 2430 eur). Projekto tikslas – mokinių psichinės sveikatos stiprinimas ir lytiškumo ugdymo kokybės gerinimas, ugdant paauglių emocinį ir dvasinį atsparumą, stiprinant darnius tėvų ir vaikų santykius bei pedagogų profesines kompetencijas sveikatos ir lytiškumo ugdymo srityse.
Šiais metais tiksline projekto grupe pasirinkome paauglius – 5-8 klasių mokinius, jų tėvus bei pedagogus. Bendraudami su paaugliais dažnai girdime, jog jie jaučiasi nesaugiai, bijo viešai išsakyti savo nerimą, abejones, kai kurie jaučia aplinkos spaudimą nuolat būti stipriais, patraukliais, atitinkančiais visuomenės standartus ir visada sėkmingais. Dažnai paaugliai mini, jog nedrįsta atvirai kalbėtis su tėvais ir mokytojais apie kylančius sunkumus, nes bijo būti nesuprasti ir neįvertinti. Įgyvendindami projekto veiklas siekėme sudaryti saugias ir palankias sąlygas paauglių emociniam augimui šeimoje ir progimnazijoje, o lytiškumo ugdymą visų pirma siejome su asmenybės ugdymu ir geresniu savęs pažinimu bei priėmimu.
Projektas startavo Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimu. Progimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo socialinės pedagogės Olivijos Barzdaitienės organizuotoje spalvų savaitėje „Pasimatuok gerą nuotaiką!” Spalio 10-14 dienomis progimnazijoje visi vilkėjo rūbais, turinčiais kiekvienos savaitės dienos spalvos akcentą.
Lapkričio mėn. 6-8 klasių mokiniai dalyvavo lytiškumo ugdymo užsiėmimuose, kuriuos vedė lektorė, medicinos gydytoja Monika Zdancevičiūtė. Šeštų klasių mokiniai prevenciniame užsiėmime „Geri ir blogi prisilietimai“ buvo supažindinti su asmens teise į asmeninę erdvę ir privatumą, diskutavo, kuo skiriasi tinkami ir netinkami prisilietimai, sužinojo, kaip atpažinti netinkamus prisilietimus ir kur kreiptis pagalbos patyrus seksualinę prievartą. Su septintų klasių mokiniais lytiškumo ugdymo užsiėmime „Susižavėjimas ir meilė“ aptarti susižavėjimo, įsimylėjimo ir meilės skirtumai ir panašumai, diskutuota apie sveikų ir toksiškų tarpusavio santykių požymius, kada (ne)verta santykius nutraukti, aptarti žalingų santykių požymiai. Aštuntų klasių mokiniams lytiškumo ugdymo užsiėmime „Ankstyvi lytiniai santykiai“ paaiškinta lytinio potraukio sąvoka, aptartos ankstyvų lytinių santykių pasekmės paauglių fizinei, psichinei ir socialinei gerovei; nagrinėjant pavyzdžius diskutuota apie galimus lytinių santykių atidėjimo būdus, aptarti svarbiausi žingsniai dėl pasitikėjimo poroje, pokalbio apie kūnus, ribų ir poreikių įvardijimo, sutikimo ir teisės į „ne“, apsaugos priemonių nuo lytiškai plintančių ligų ir nepageidaujamo nėštumo.
Gruodžio mėn. progimnazijoje lankėsi Martynas Asakavičius, MB „Jotvingiai“ vadovas, lytiškumougdymas.lt lektorius ir veiklos koordinatorius. Socialinio emocinio ugdymo užsiėmimuose „Darnių santykių kūrimas” aštuntų klasių mokiniai diskutavo apie tarpusavio bendravimą paauglystėje, sėkmingų, konstruktyvių santykių užmezgimą ir palaikymą, draugiškumą, bendrystę, moteriškumą ir vyriškumą.
Palydėti paauglius į geresnį savęs pažinimą, pagelbėti kuriant draugyste, atvirumu ir meile grįstus tarpusavio santykius – svarbus tėvų uždavinys. Kaip padėti paaugliui įveikti kylančius sunkumus, kaip reaguoti į vaiko gyvenime vykstančius pokyčius, kaip apsaugoti savo atžalą nuo galimų pavojų, kaip pastiprinti ir palaikyti – apie tai Martynas Asakavičius kalbėjo seminare tėvams „Padėkime paaugliui suprasti ir atrasti save“. Renginyje dalyvavo 4-8 klasių mokinių tėvai.
Ugdant asmenybę tėvams į pagalbą ateina pedagogai, todėl siekėme stiprinti jų kompetencijas lytiškumo ugdymo srityje. Gruodžio mėn. progimnazijoje vyko praktiniai mokymai „Lytiškumo ugdymas mokykloje. Patarimai klasės auklėtojui“. Mokymus vedė Teresė Nijolė Liobikienė, medicinos ir socialinių mokslų daktarė, konsultantė, lytiškumougdymas.lt lektorė. Mokymuose dalyvavo progimnazijos administracija, 1-8 klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, vaiko gerovės komisijos nariai.
Dėkojame Marijampolės savivaldybės administracijai už projekto finansavimą. Tai suteikė mūsų progimnazijos bendruomenei – mokiniams, jų pedagogams ir tėvams – galimybę susitikti ir pabendrauti su įdomiais lektoriais – puikiais profesionalais, pagilinti turimas žinias ir gebėjimus, geriau suprasti save ir vienas kitą. Prevencinis projektas „Kartu mes galim“ kasmet vykdomas nuo 2019 m. Mums svarbu, kad mokiniai gebėtų ne tik mokytis, vertinti savo pastangas ir mokymosi rezultatų pokytį, bet kartu įgytų ir tuos įgūdžius, kurie padėtų jiems augti kaip asmenybėms. Kasdien to siekiame, nes KARTU MES GALIM!

Projekto koordinatorė vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą