Menu Close

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu progimnazija buvo aprūpinta gamtos ir technologijų mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;

2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą