Dalykų moduliai

virselis

Dalykų moduliai

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DALYKŲ MODULIŲ TVARKARAŠTIS

2018-2019 M. M. II PUSMEČIUI

Eil. Nr. Dalykas, klasė Modulio pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Savaitės diena

Kelinta pamoka

Kabineto

Nr.

1.

Anglų kalba,

5b kl.

Aš angliškai kalbančiame pasaulyje Odeta Gluoksnytė Trečiadienis 7 pamoka 407
2.

Anglų kalba,

5c kl.

Aš angliškai kalbančiame pasaulyje Vilma Lišauskienė Trečiadienis 7 pamoka 406
3.

Matematika,

5c kl.

Matematikos žinių gilinimas Jolita Ramentovienė Ketvirtadienis 6 pamoka 309
4. Anglų kalba, 5a kl. Aš angliškai kalbančiame pasaulyje Daiva Veselgienė Penktadienis 6 pamoka 409
5.

Matematika,

5a kl.

Matematikos žinių gilinimas Vilija Brusokienė Ketvirtadienis 7 pamoka 408
6. Matematika, 6a kl. Matematikos žinių gilinimas Jolita Ramentovienė Ketvirtadienis 7 pamoka 309
7.

Anglų kalba,

6c kl.

Aš angliškai kalbančiame pasaulyje Odeta Gluoksnytė Ketvirtadienis 7 pamoka 407
8. Lietuvių kalba, 7b kl. Kalbos labirintai Valentina Žilinskaitė Ketvirtadienis 7 pamoka 211
9. Anglų kalba, 7c kl. Aš ir anglų kalba Odeta Gluoksnytė Antradienis 7 pamoka 407
10. Lietuvių kalba, 9 kl. Kalbos vartojimo ugdymas Irena Ūkelienė Penktadienis 6 pamoka 210
11.

Matematika,

9 kl.

Matematikos kurso sisteminimas Vilija Brusokienė Antradienis 7 pamoka 408

_______________________  

Tvarkaraštį sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė

 

Prašymo MS Word formą dėl modulio pasirinkimo galite parsisiųsti iš: Veikla>Dokumentų formos