Augančios patirtys

 

progimnazija virselis

Augančios patirtys

     1Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos darbuotojai dalyvauja projekte Erasmus+ KA1 (mobilumas mokymosi tikslais) ir norėdamos daugiau sužinoti apie švietimo sistemą Europoje Odeta Grušelionienė ir Laima Vaičiūnienė lankėsi Suomijos Kulosaari  vidurinėje mokykloje (Kulosaari secondary shool).Vizito metu susipažino su šios mokyklos pedagogine patirtimi.

Kulosaari  vidurinė mokykla (Kulosaari secondary shool) yra Helsinkio pakraštyje, saloje, sujungtoje požeminiu metro ir antžeminiu keliu. Tai bendrojo išsilavinimo tarptautinė mokykla, kurioje mokoma žemesnėje pakopoje 7 - 9 klasių mokiniai, aukštesnėje pakopoje  10 - 12 klasių mokiniai  suomių ir anglų kalbomis. Priėmimas į šią mokyklą vyksta pagal pretendentų išlaikytų testų rezultatus. Į mokyklą priimama apie 150 mokinių į žemesnės pakopas klases ir iki 200 į aukštesnės. Nors mokykla yra privati, mokiniai už mokslą nemoka. Mokykla finansavimą gauna iš valstybės, tačiau nėra pavaldi miestui, kaip kitos Helsinkio mokyklos. Kulosaari  vidurinė mokykla pati nusprendžia, ar priimti svečius, ar dalyvauti projektuose ir kitose veiklose. Šios mokyklos sprendimus priima mokyklos direktorius.

                             Iki 7 klasės mokiniai Suomijoje nevertinami. Dvyliktokai laiko šešis egzaminus. Kai ruošiasi egzaminams, jiems į mokyklą eiti nereikia. Klasėse mokinių skaičius nemažas, apie 25-30 vaikų. Mokytojų atlyginimai priklauso nuo jų dėstomo dalyko: kūno kultūros mokytojai tam pačiam atlygiui turi turėti daugiau kontaktinių valandų nei, tarkim, suomių kabos mokytojai.

                             7 ir 9 klasėse mokiniai turi studijų kursą, kuriame 7-okai supažindinami su mokymosi stiliais, būdais, metodais, atranda savo domės sritį. 9-ose klasėse jie mokosi rinktis, turėti planą A, B, C, nes ruošiasi ieškoti vasaros darbo, todėl mokosi ruošti prezentacijas, rašyti CV, pasirašyti interviu. Taip pat jie turi stoti į naujas mokyklas, įgyti aukštąjį ar kitokį išsilavinimą. Moksleiviai priimami pagal egzaminų rezultatus. Mokykla sudaro mokiniams puikias galimybes mokymuisi, rūpestingam ir dėmesingam elgesiui, studijų pažangai. Mokykla labai vertina mokymosi svarbą ir mokymosi džiaugsmą. Mokytojai pasiruošę įdėti daug pastangų, kad būtų pasiekti mokymosi tikslai.

                             Kulosaari vidurinė mokykla siekia plėtoti mokinio akademinius įgūdžius, kurie leistų jiems tęsti studijas namie ar užsienyje. Kadangi mokykla yra dvikalbė, todėl kiekvienas turi galimybę pasiekti puikius suomių ir anglų kalbos įgūdžius. Mokykloje mokiniams suteikta galimybė mokytis ir kitų kalbų - ispanų, prancūzų, vokiečių, rusų. Jei yra poreikis, galima mokytis kinų, arabų ir japonų kalbos pagrindų. Vizito metu buvo stebimos skirtingų klasių pamokos, kurių metu atradome naujus mokinių motyvavimo, mokymo/si metodus, taip pat susipažinome su bibliotekų darbu Suomijoje bei bibliotekos darbo specifika būtent Kulosaari  vidurinėje mokykloje (Kulosaari secondary shool). Šis vizitas suteikė galimybę pasinaudoti konkrečiomis šios mokyklos  pedagoginėmis patirtimis. Vizito dalyviai susipažino su šios mokyklos kultūra, pedagogų profesinėmis galimybėmis. Pasinaudojo susidariusia galimybe apžiūrėti Helsinkio žymias vietas ir savo surinkta informacija pasidalinsime su kolegomis.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Odeta Grušelionienė