Valentino Juraičio fotoparoda ,,Nadruva. K.Donelaičio takais”

 

progimnazija virselis


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/stankevi/domains/stankeviciaus.lt/public_html/plugins/system/pwebj3ui/libraries/joomla/oauth2/client.php on line 222

Valentino Juraičio fotoparoda ,,Nadruva. K.Donelaičio takais”

Mokykla svarbi kiekvienam žmogui. Nori nenori ji nukelia kiekvieną į prisiminimų pasaulį. Tai – kelio pradžia, mokslo ir gyvenimo žinių aruodas. Tai šaknys, maitinančios kiekvieną tėviškės syvais, teikiančios stiprybės likimo verpetuose ir palaikančios suvokimą, kad esi savas, svarbus, mylėtas ir mylimas.

Mūsų mokykla skaičiuoja aštuoniasdešimtus gyvavimo metus, o kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai. Smagu žinoti, kad mūsų mokyklos buvę mokiniai yra žinomi savo darbais ne tik Marijampolėje, Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Vienas tokių buvusių, bet nepamirštų ir visada laukiamų - fotomenininkas, žurnalistas, leidėjas Valentinas Juraitis. Gyvendamas Vilniuje jis nuolat palaiko ryšius su Marijampolės kultūros bendruomenėmis, dalyvauja kolektyvinėse parodose, domisi gimtojo miesto istorija. Balandžio 7 dieną Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta menininko fotografijų paroda „Nadruva. K.Donelaičio takais". Štai ką apie savo fotografijas sako pats autorius.

„Nadruva – tai ir savotiška metafora, paslaptingas palyginimas, vaizdinys apie mūsų kalbos šaknis. Šiame krašte gimę liuteronų kunigai, lietuvių raštijos darbštūs kūrėjai daug nuveikė, kad šiandieninių bruožų įgautų dabartinė lietuvių kalba. Čia buvo puoselėjamas lietuviškas raštas.

Nadruva – tai Kristijono Donelaičio žemė. Čia gimė ir tarnavo pirmasis lietuvių poetas, būrų dainius, neeilinė ir įvairiapusė asmenybė.

Per karą daug vietinių gyventojų žuvo. Likusieji, tarp jų ir lietuvininkai, buvo prievarta iškeldinti į Vokietiją, o jų vietą užėmė naujieji gyventojai iš labiausiai karo nuniokotų Rusijos regionų. Šeštajame dešimtmetyje, kai dauguma lietuvių pradėjo grįžti iš Sibiro lagerių, tremties, jiems buvo draudžiama apsigyventi Lietuvoje. Tai daugeliui kaimyninė Kaliningrado sritis tapo naujaisiais namais.   Įsigilinusiam į šio didingo krašto istoriją čia kiekvienas akmuo, kiekviena kalva prabyla ypatinga kalba."

Savo parodą fotomenininkas skyrė K. Donelaičio 300 gimimo metinių paminėjimui ir pasiūlė lankytojams pakeliauti poeto takais ir pabandyti atrasti sau reikšmingų ženklų.

O mūsų mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Valentinui Juraičiui, kad nepamiršo mūsų ir padėjo mums ruoštis mokyklos jubiliejaus minėjimui. Taip pat linkime fotomeninikui kūrybinės sėkmės ir lauksime naujų susitikimų.

                                                                                                                Lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Papečkytė

Can not load images! LiveConnectClient::query SSL read: errno -5961. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.