Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus laiškas

 

ruduo 2020 11

Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus laiškas

Gerb. mokyklos bendruomene,
šiandien visi esame iššūkio, su kuriuo susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, dalyviai. Kartu galime tapti ir naujų galimybių, proveržio kūrėjais. Tai yra proga mūsų švietimo sistemai tapti modernesne, drąsiai
priimančia šiuolaikines skaitmenizacijos galimybes. Jau dabar viešai kalbama apie šių pokyčių ilgalaikę
reikšmę, visa bendruomenė aktyviai įsitraukia į unikalių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.
Nuo pirmadienio visoje šalyje ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu. Daug mokyklų jau taiko šią mokymo
formą, jai aktyviai ruošiasi. Noriu padėkoti mokyklų vadovams, mokytojams, kurie pastarąsias dvi savaites
dirbo intensyviu režimu, ruošėsi ateinančiam pirmadieniui, kai pradėsime dirbti neįprastu būdu. Džiugu, kad
mokyklos ne tik ruošiasi, bet ir dalijasi patirtimi su kitomis, per šį laikotarpį išryškėjo puikių vadovų, puikių
mokytojų, lyderių.
Suprantame, kad gali kilti vienokių ar kitokių nesklandumų, sunkumų. Pabrėžiame, kad jų bijoti nereikia, o
ramiai tariantis, kalbantis rasti sprendimus. Tai metas, kai visi mokomės ir visa švietimo sistema – ne tik
Lietuvos, bet ir Europos – pereina į naują etapą. Laiko tam pasiruošti beveik neturėjome.
Atsižvelgdami į skubią situaciją, pavedėme Nacionalinei švietimo agentūrai pirkti 15 tūkstančių planšetinių ir
20 tūkstančių nešiojamų kompiuterių mokykloms. Kartu su partneriais ieškome žmonių, įmonių, kurie galėtų dovanoti ar paskolinti įrangą vaikams. Pirmieji kompiuteriai mokyklas galės pasiekti jau kitą savaitę. Dėl objektyvių įrangos įsigijimo, transportavimo aplinkybių visas kompiuterinės įrangos kiekis iškart į Lietuvą neatkeliaus. Todėl prašome Jūsų supratimo pirmiausia panaudojant savo resursus – turimus kompiuterius mokyklose, bendradarbiaujant su savivaldybėmis, suteikti juos vaikams. Iš savo pusės darome viską, kad kuo greičiau mūsų visų vaikai būtų aprūpinti.
Puiku, kad nemažai mokyklų jau gana sklandžiai naudoja pasirinktą nuotolinio ugdymo sistemą. Kur tokios
sąlygos dar neišvystytos, drąsiai naudokite paprastus mokymo bei bendravimo būdus – perduodant užduotis
telefonu ir kitomis priemonėmis. Tikiu kiekvienos mokyklos kūrybiškumu, gebėjimu telktis ir rasti sprendimus.
Kviečiu abiturientus ir mokytojus ramiai ruoštis egzaminams. Yra parengtas tvarkaraštis, kaip būtų galima
organizuoti brandos egzaminus nuo birželio 1 d., taip pat nuo birželio 22 d., jei egzaminų pagal dabartinį
tvarkaraštį gegužę nebūtų galima vykdyti. Tačiau sudarėme planavimo grupę, kuriai vadovauja švietimo,
mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas, į ją įeina bendrojo ugdymo, aukštųjų mokyklų, Lietuvos
moksleivių sąjungos, Studentų sąjungos atstovai, švietimo ekspertai. Ši grupė rengs galimas alternatyvas dėl
brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas, jei karantinas būtų pratęstas ir ilgesniam laikotarpiui.
Galimi sprendimai bus parengti iki balandžio 12 d.
Atidžiai stebime situaciją ir prognozes dėl karantino trukmės. Situacijai dėl koronaviruso nesikeičiant, tikrai
turėsime priimti atitinkamus sprendimus. Noriu pabrėžti, kad mūsų svarbiausias tikslas yra užtikrinti vaikų
sveikatą ir saugumą, o kartu siekti svarbiausių suplanuotų ugdymo rezultatų.
Skelbiame ir nuolat atnaujiname patarimus mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams.
Kviečiame sekti informaciją Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje „NŠA NUOTOLINIS“, taip pat
ministerijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook.
Nuoširdžiai prašau visų kūrybiško veiklumo ir susitelkimo. Tikiu švietimo bendruomenės stiprybe kartu įveikti šį istorinį iššūkį.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras
Dr. Algirdas Monkevičius