Vasario 16-ąją paminėjome kartu

 

progimnazija virselis

Vasario 16-ąją paminėjome kartu

            2   „ Vasario 16-oji – ypatingas tautos pulsas, kuris kiekvieni metai turės atsiliepti, kai po iš bedugnės išsiveržusi laisva, skaisti ugnis, nušviečianti savo sūnums ir vargų praeitį, ir trokštamą ateitį“ .

                                                              Laikraštis „Lietuva“,1919-02-18

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokiniai, suburti keturių aktyvių, entziastingų, iniciatyvių 6b klasės mokinių - Alekso Bartkaus, Mildos Piliponytės, Austėjos Vitkauskaitės, Jokūbo Lingaičio, - aktyviai paminėjo Vasario 16-ąją. Visą savaitę bibliotekoje vyko renginiai, pertraukų metu buvo galima peržiūrėti knygų bei nuotraukų parodas, informacinius stendus, skaidres, aukso fondo filmus ir dokumentiką.

Jie suteikė galimybę susipažinti su tarpukario Lietuvos bei Marijampolės istorija, skambėjo muzika, kviečianti susimąstyti apie žmogaus ir Tėvynės ryšį.23 klasės dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtose informacinėse pamokose bei viktorinoje, kurioje galėjo laimėti prizus su lietuviška simbolika. Bibliotekoje vykusius užsiėmimus vedė 6b klasės mokinys Aleksas Bartkus. Jis gebėjo tiek  pirmokus, tiek dešimtokus subtiliai ir pagarbiai įtraukti į kelionę po mūsų krašto istoriją. Aleksas užsiėmimų metu pasakojo apie Vasario 16-ąją – dieną, reikšmingą kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį, nulėmusią dabartį. Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena, nacionalinė Lietuvos šventė. Lietuvos Nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad „Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje“. Aleksas Bartkus pateikė įdomių istorinių faktų apie valstybės simboliką, Lietuvos prezidentus, signatarus. Mokiniai pačių iniciatyva giedojo himną. Jaudinantis reginys matyti pirmoką, kurio veidelis švyti patriotizmu. Taip pat mokiniai galėjo papasakoti apie savo svajonių renginį Vasario 16-ajai paminėti. Aleksas dėkojo mokiniams už atviras, išradingas ir modernias idėjas. 6b klasės mokinės Milda Piliponytė ir Austėja Vitkauskaitė skaitė eiles apie Lietuvą, Vasario 16-ąją, Tėvynę, savo miestą, gatvę ir mokyklą, kurioje mokosi. Jokūbas Lingaitis buvo renginio fotografas.

Renginys sulaukė apie 350 dalyvių. Šią šeštokų iniciatyvą palaikė ir už darbą, įdėtas pastangas  būtent taip švęsti Vasario 16-ąją, padėkos raštus įteikė Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos moksleiviai imasi iniciatyvos kurti pilietišką visuomenę. Tautiškumas, pilietiškumas, patriotiškumas – tai įrodymas, kad šiuolaikinei kartai labai svarbu mylėti Lietuvą.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė