Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

progimnazija virselis

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

             gamtos Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. 

              2018 metais gauta priemonių už 3190,77 Eur, 2019 metais  gauta priemonių už 5268,49 Eur. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti ŠMM Švietimo aprūpinimo centro tinklalapyje https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/ 

                                                                                          Mokyklos administracija