Ugdymas

 

 edited intro flioksai

Ugdymas


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/stankevi/domains/stankeviciaus.lt/public_html/plugins/system/pwebj3ui/libraries/joomla/oauth2/client.php on line 222

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/stankevi/domains/stankeviciaus.lt/public_html/plugins/system/pwebj3ui/libraries/joomla/oauth2/client.php on line 222

 

Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component. 

Mokykla teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir įgyvendina neformaliojo ugdymo programas:

 • pradinio ugdymo programą;
 • pagrindinio ugdymo programą.

Mokykla organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, ugdymą bendrose klasėse pagal:

specialiąją programą;

 • individualizuotą pradinio ugdymo programą;
 • individualizuotą pagrindinio ugdymo programą.
 • Esant poreikiui, atsižvelgus į finansines galimybes mokykla įgyvendina priešmokyklinio ugdymo programą.

Mokykla vykdo ir neformaliojo ugdymo programas:

 • meninio skaitymo;
 • literatų;
 • kraštotyros;
 • ekonomikos;
 • ekologijos;
 • dailės;
 • sporto;
 • technologijų;
 • chorinio dainavimo;
 • choreografijos;
 • socialinių emocinio ugdymo;
 • etnokultūros;
 • profesinio informavimo;
 • dramos;
 • skautų.

 

Formaliojo ugdymo programų mokyklos ugdymo plano teikiamos pasirinkimo galimybės:
1-4 klasės – nuo 2 klasės vykdomas užsienio (anglų) kalbos mokymas.
1-4 klasių mokiniai akademinius, meninius, sportinius gebėjimus ugdytis turi galimybę šiuose saviraiškos ir sporto būreliuose:

 • chorinio dainavimo;
 • choreografijos;
 • socialinio emocinio ugdymo;
 • sporto;
 • dramos;

1-4 klasių mokiniai aktyviai dalyvauja skautų, „Valančiukų“ organizacijų veikloje.
5-10 klasės – nuo 5 klasės įgyvendinamas pagilintas anglų kalbos mokymas.
9-10 klasėse įgyvendinamas pagilintas dailės ir technologijų mokymas.
5-8 klasėse mokiniai turi galimybę mokytis šiuos pasirenkamuosius dalykus:

 • etnokultūrą (5 kl.);
 • sveiką gyvenseną (7-8 kl.).

9-10 klasės mokiniams siūlomi šie pasirenkamųjų dalykų moduliai: matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, informacinių technologijų, istorijos.
5-10 klasių mokiniai meninius ir sportinius bei akademinius sugebėjimus turi galimybę ugdytis pagal šias neformalaus ugdymo programas:

 • literatų, meninio skaitymo, chorinio dainavimo;
 • choreografijos, dailės, sporto, ekologijos, kraštotyros.