Neformalusis ugdymas

Neformalus ugdymas

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2013 - 2014 m. m.

 Parsisiųsti dokumentą: Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2013 - 2014 m. m..pdf (141 KB)

 

 

 

SUDERINTA

Mokyklos   darbuotojų atstovas

Reda Pažėrienė

2014-01-06

TVIRTINU

Direktorė

Asta Ivoškaitė

2014-01-06

 

 

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2013-2014 m. m.

 

Eil.   Nr.

Programos   pavadinimas

Vadovas  

Savaitės   diena, laikas

Val.   sk.

Vieta

1.

Etninė   kultūra „Po tėviškės dangum“

R.Urbanavičienė

Ketvirtadienis,12.55-13.40

1

209   kab.

2.

Sporto  

V.   Kraulišas

Trečiadienis, 14.40-15.25

Penktadienis,   13.50-14.35

1

1

Sporto   salė

3.

Jaunieji   mokyklos istorijos metraštininkai

A.Mockevičiūtė

Trečiadienis,   13.50-15.20

2

306   kab.

4.

Lėlių   teatras

L.   Vaičiūnienė

Trečiadienis,   12.55-13.40

1

Skaitykla

5.

Sportiniai   žaidimai

G.Kalinauskienė

Antradienis,   12.55-13.40

1

Sporto   salė

6.

Sveika   gyvensena „Aukime sveiki“

A.   Kovzonienė

Pirmadienis,   12.55-13.40

1

107   kab.

7.

Dailė-dizainas

E.   Boželytė – Liobienė

Antradienis,   13.50-16.15

3

403   kab.

8.

Krepšinis

R.   Pažėrienė

Antradienis, 13.50 -14.35

1

Sporto   salė

9.

Skautai

J.   Stanelytė

Antradienis,   12.55-13.40

1

208   kab.

10.

Įdomieji   darbeliai

J.   Brazauskienė

Pirmadienis, 12.55-13.40

1

102   kab.

11.

Drama

I.Šverčiauskienė

Ketvirtadienis,   11.45-12.30

1

108   kab.

12.

Sporto   būrelis

G.   Vencienė

Antradienis,   12.55-13.40

1

Sporto   salė

13.

Ekologija

I   . Prusaitienė

Penktadienis,   12.55-13.40

1

212   kab.

14.

Chorinis   dainavimas

Ž.   Zubrickienė

Pirmadienis,   13.50-14.35

Trečiadienis, 11.30-12.15

                       12.55-14.30

Ketvirtadienis,13.50-14.35

1

1

2

1

412   kab.

15.

Jaunieji   žurnalistai

J.   Papečkytė

Pirmadienis,   14.40-15.25

Trečiadienis, 13.50-14.35

1

1

307   kab.

16.

Šokiai

D.   Misiukevičienė

Pirmadienis,   12.25-14.00

Antradienis, 12.25-14.00

Penktadienis,11.30-13.05

2

2

2

Iškilmių   salė

17.

Sporto

V.   Luobikienė

Ketvirtadienis,   13.50-14.35

Penktadienis,   13.50-14.35

1

1

Sporto   salė

 

_________________________________

 

Tvarkaraštį sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                         Vida Bačinskaitė